De wet-Breyne: extra bescherming bij sleutel-op-de-deur

8 maart, 2023

De wet-Breyne, iedereen met bouwplannen heeft de term al wel eens horen waaien. Voor heel wat mensen is het niet duidelijk wat die wet precies inhoudt. Dat is jammer, want het is een nuttige wet, zeker wanneer je kiest voor sleutel-op-de-deur. We leggen je uit wat de wet-Breyne of woningbouwwet voor jou betekent.

Wat is de wet-Breyne?

De wet-Breyne, ook bekend als de woningbouwwet, werd in het leven geroepen om bouwheren én kopers van een sleutel-op-de-deurwoning (‘verkoop op plan’) beter te beschermen.

Hoe werkt die bescherming? De wet zorgt ervoor dat je op voorhand over alle informatie beschikt, in klare taal en in een contract.

Enkele zaken moeten verplicht in dat contract staan, zoals de totaalprijs, betalingsafspraken, de termijn van uitvoering, de bouwvergunning en de datum waarop de werken beginnen. Ook afspraken over vertragingen en eventuele schadevergoedingen vind je in dit contract.

De aannemer of projectontwikkelaar verplicht zich ertoe het contract strikt na te leven.

Wat betekent de wet-Breyne voor jou?

Het contract moet dus alle belangrijke informatie bevatten. De wet beschermt je nog extra door ook enkele bepalingen op te leggen. Een belangrijke voor kopers en bouwheren is dat het voorschot maximaal vijf procent van de prijs van de woning mag bedragen.

Nog verplicht volgens de woningbouwwet:

  • Strikte naleving van de afgesproken prijs en termijn.
  • Verplichte voorlopige en definitieve oplevering.
  • Om je te beschermen bij een faillissement, moet de aannemer 5% van de bouwprijs in een fonds storten (solvabiliteitswaarborg).
  • De aannemer blijft tien jaar aansprakelijk.
  • De totaalprijs in de voorlopige overeenkomst kan later niet meer gewijzigd worden.

Af en toe zijn prijsherzieningen wel nodig, bijvoorbeeld wanneer de prijzen van materialen en lonen worden aangepast. Zo’n prijsherziening gebeurt dan volgens een wettelijke formule.

Is deze wet altijd van toepassing?

In principe geldt de woningbouwwet voor iedereen die een gebouw bouwt, laat bouwen of verkoopt.
Er gelden wel enkele voorwaarden:

  1. Het gebouw moet bestemd zijn voor huisvesting (eventueel in combinatie met een professionele activiteit).
  2. De verkoper of aannemer verbindt zich ertoe dat gebouw te kopen, bouwen of verschaffen.
  3. De koper moet verplicht stortingen doen om het gebouw te voltooien.

Elke aannemer of projectontwikkelaar die bij het Charter der Woningbouwers is aangesloten, moet de wet-Breyne naleven.

Let op: de wet-Breyne geldt alleen wanneer de werken worden uitgevoerd door één aannemer of promotor.

Een belangrijk element van de wet is dat de koper tijdens de werken in schijven betaalt. Het bedrag stemt overeen met de waarde van de werken die al zijn uitgevoerd. Een aannemer die geen tussentijdse facturen betalingen vraagt, kan zo de wet omzeilen.

Op zoek naar een betrouwbare bouwpartner?

Bouwen is een spannend avontuur én een flinke investering. Je doet het dus niet zomaar met iedereen. Met de juiste bouwpartner is er onderling respect, een open communicatie en vertrouwen tussen alle partijen. We raden daarom altijd eerst een goede babbel aan. Zo leren we elkaar kennen.

Benieuwd of er een klik is? Maak een afspraak en ontdek wat we voor jou kunnen doen.

sluit