Wat is het S-Peil?

25 juli, 2019

Vanaf 1 januari 2018 komen er opnieuw enkele wijzigingen in de EPB-regelgeving. De opvallendste is de invoering van een nieuwe parameter voor woningen, het S-peil. Dat zou de tekortkomingen van het vertrouwde K-peil en de netto-energiebehoefte moeten oplossen. Wij leggen het S-peil onder de loep en leggen uit waarom deze vernieuwing nodig was.

De vernieuwde EPB wetgeving die bij de start van het nieuwe jaar zal ingaan voorziet opnieuw een verstrenging van het maximaal toegelaten E-peil naar E40. Het is de logische volgende stap in de geleidelijke evolutie naar de eis voor BEN (bijna-energieneutrale) woningen. Daarnaast wordt het bestaande K-peil vervangen door het S-peil of het schilpeil.

Schermafbeelding 2019-09-13 om 09.37.17

WAT IS HET S-PEIL?

Het S-peil is een maat voor de energetische prestatie van de schil van een woning en komt in de plaats van het K-peil en de netto-energiebehoefte. Het is meer dan alleen een isolatie-peil want, naast de gebruikte isolatiematerialen, hebben ook de vormefficiëntie, de graad van luchtdichtheid, de oriëntatie en zonwering een invloed op het resultaat. Het schilpeil houdt dus rekening met transmissieverliezen, infiltratieverliezen en zonnewinsten. Factoren zoals interne warmtewinsten en hygiënische ventilatieverliezen (verplicht ventilatiesysteem, tijdelijk openen van ramen) worden niet in rekening gebracht.

De nieuwe vormefficiëntie wordt bepaald door het totale verliesoppervlak (= de schil) van de woning te vergelijken met een bol met hetzelfde volume. Bovendien wordt de muur naar een aangrenzende verwarmde ruimte als een verliesoppervlak beschouwd. Daardoor behandelt het S-peil alle gebouwen gelijk en worden kleine woningen niet benadeeld.

WAAROM MOET HET K-PEIL VERVANGEN WORDEN?

Het oude K-peil is een maat voor de globale warmte-isolatie van een gebouw. Het gebruik van het K-peil zorgt echter voor enkele problemen:

 • Het K-peil is afhankelijk van de compactheid van een gebouw. Uit recente studies blijkt dat dit geen goede maatstaf is voor de isolatiegraad. Voor de berekening van het K-peil worden kleine woningen altijd benadeeld.
 • Het niveau van het K-peil is niet opgenomen bij de eisen om BEN-gebouwen te realiseren.
 • Het K-peil wordt, in tegenstelling tot de andere eisen, niet per EPB-eenheid berekend maar voor het gebouw als geheel. Mede daardoor is het K-peil in de praktijk moeilijk te berekenen en te gebruiken.
 • Zowel het K-peil als de NE hebben te weinig aandacht voor het beperken van de energievraag.

DE TROEVEN VAN HET S-PEIL

Het S-peil maakt komaf met de gebreken van het K-Peil:

 • Grote en kleine gebouwen worden evenwaardig behandeld.
 • Het S-peil wordt berekend per woon-eenheid en niet globaal voor het hele gebouw.
 • Zowel de isolatiegraad, luchtdichtheidsniveau als het beperken van de oververhitting worden in rekening gebracht.
 • De nadruk ligt minder op toegepaste technieken.

AAN WELK S-PEIL MOET JE VOLDOEN?

Hoewel de aangepaste EPB-regelgeving met het nieuwe S-peil al vanaf 1 januari in voege zal treden, is het precieze cijfer waaraan woningen moet voldoen, nog niet gekend. Als we ons baseren op de oorspronkelijke conceptnota zou de grenswaarde in 2018 op S31 liggen. In 2020 zou het S-peil dan nog verlaagd worden tot S28.

HOE HET S-PEIL VAN JE WONING VERBETEREN?

Voor huiseigenaars, bouwheren en architecten is het belangrijk om te weten hoe ze het schilpeil van een woning kunnen verbeteren. Hieronder alvast enkele suggesties:

 • Extra isolatie van de constructie
 • Oplossen van bouwknopen
 • Luchtdichtheid van de schil verbeteren
 • Grootte en oriëntatie van vensters en eventueel zonwering aanpassen
 • Zorgen voor een goede vormefficiëntie door het verliesoppervlak van de woning te beperken
 • Voldoende thermische massa voorzien die zorgt voor een betere thermische inertie .

Vragen over de nieuw EPB wetgeving of over het S-peil ?

NB-Projects kijkt samen met de klant naar alle mogelijkheden zonder daarbij het budget uit het oog te verliezen. Er is een ruime keuze aan materialen zodat je je dromen kan realiseren. Door de goede opvolging heb je als bouwheer geen zorgen en kan je rekenen op een correcte werkwijze. NB-Projects is zeer bereikbaar voor de klanten en geen vraag is te veel.
Familie Debruyne
VRAAG INFORMATIE AAN DE BOUWADVISEUR VRAAG INFORMATIE AAN DE BOUWADVISEUR

Nog vragen over het S-peil ?  Maak dan een vrijblijvend afspraak met onze bouwadviseurs.

BOUW JE DROOMHUIS BOUW JE DROOMHUIS

Wij staan u steeds bij als bouwheer om u woning te laten voldoen aan alle energienormen.

PLAN NU EEN AFSPRAAK

CONTACT FORMULIER
sluit