Nieuwbouw: Hoe gaat het opleveringstraject in zijn werk?

2 januari, 2023

Wanneer je nieuwe woning is afgewerkt en je eindelijk de sleutels in handen krijgt, is het tijd voor de oplevering van je nieuwbouw. Dat betekent dat de bouwwerken afgerond zijn en de woning klaar is om “geleverd” te worden aan de bouwheer.

Bij een sleutel-op-de-deurwoning is een tweefasige oplevering verplicht. Zo’n opleveringstraject loopt dus over enkele jaren. Wat een voorlopige en definitieve oplevering is, waar je moet op letten en wat je van je bouwpartner mag verwachten, lees je hier.

Waarom is de oplevering van een nieuwbouw belangrijk?

Tijdens de oplevering van je nieuwbouw overloop je tijdens een rondgang door de woning alle uitgevoerde werken samen met de aannemer of het bouwbedrijf. Zijn er onafgewerkte zaken? Dingen die niet naar wens of volgens afspraak zijn uitgevoerd of eventuele gebreken? Dan is dit het moment om die vermelden. Alles wat nog hersteld, opgelost of afgewerkt moet worden, wordt genoteerd in een proces-verbaal. Ook de termijn waarin de bouwpartner die werken moet uitvoeren, wordt genoteerd.

Het is aangeraden je te laten bijstaan door iemand met bouwervaring, zoals je architect. Eventuele gebreken die niet in het proces-verbaal worden vermeld, worden immers als aanvaard beschouwd.

Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering is de eerste stap in het opleveringstraject van een nieuwbouw. Die vindt plaats nog voor je je intrek neemt. Als je verhuist voor de voorlopige oplevering, wordt verondersteld dat je de woning aanvaardt in de staat waarin ze zich bevindt.

Tijdens de voorlopige oplevering wandel je met het bouwbedrijf door de woning. Als bouwheer is het jouw taak om na te gaan of alles naar wens is uitgevoerd. Zo check je of er beschadigingen zijn, maar ook of alles goed functioneert. Openen de ramen en deuren vlot? Werken de keukenapparaten? Spoelt de toilet goed door? Let ook op de kleintjes, zoals de afkitting, de plinten of verfspatten.

Het is belangrijk op dit moment open en transparant te communiceren. Zo is alles duidelijk voor alle partijen en worden geen belangrijke details over het hoofd gezien.

Op het einde van de rondgang heb je drie opties.

  1. Is alles naar wens? Dan aanvaard je de oplevering.
  2. Zijn er gebreken of opmerkingen? Dan wordt alle opmerkingen en afspraken in het proces-verbaal genoteerd. De oplevering blijft nog even onder voorbehoud. De aannemer verbindt zich ertoe de gebreken op te lossen binnen een afgesproken tijd (minstens één jaar). Door het proces-verbaal te ondertekenen, accepteren alle partijen de genoemde gebreken en voorwaarden.
  3. Stel je ernstige gebreken vast? Dan kan je de oplevering weigeren.

Definitieve oplevering

Na de afgesproken termijn met de aannemer, volgt de definitieve oplevering. Het is de bedoeling dat tegen dan alle punten vermeld in het pv zijn aangepakt. Als je de herstellingen aanvaardt, is de woning definitief opgeleverd. Duiken er daarna nog gebreken op, dan kan het bouwbedrijf daarvoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. Tenzij het gaat om zaken die de stabiliteit of stevigheid van je woning in gevaar brengen. Volgens de wet-Breyne blijft het bouwbedrijf daar tien jaar aansprakelijk voor.

Een vlotte oplevering van je nieuwbouw met een ervaren bouwpartner

Zo’n oplevering houdt dus heel wat in! Het is daarom nog zo belangrijk om een betrouwbare, professionele bouwpartner aan je zijde te hebben. Bij NB-Projects kan je rekenen op open communicatie en een transparante werkwijze. Je vaste aanspreekpunt kent je project door en door en bewaakt de vooropgestelde termijn en het afgesproken budget als een draak.

Beginnen de bouwplannen te kriebelen en heb je zin om de mogelijkheden te bespreken? Neem contact op voor een gezellige babbel waarin we bekijken hoe we je bouwdromen werkelijkheid kunnen maken.

sluit